ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čermná nad Orlicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čermná nad Orlicí
(4) Adresa:
Velká Čermná 6
51725 Čermná nad Orlicí
(5) Bankovní spojení:
1240060349/0800
(CZ27 0800 0000 0012 4006 0349)
4025571/0100
(CZ27 0100 0000 0000 0402 5571)
(6) IČ: Nápověda
00274798
(7) DIČ: Nápověda
CZ00274798
    Kód obce:
576191
   Zkratka subjektu:
CERMNNDORL
(4) Email:
obec.cermna@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cermna-n-orl.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
736601099
[mobilní]
494388130
[fax]
494388130
[stolní]
494388160
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 18:00
Středa: 14:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:55:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English