ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Deštné v Orlických horách

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Deštné v Orlických horách
(4) Adresa sídla:
Deštné v Orlických horách 61
51791 Deštné v Orlických horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240067399/0800
(CZ88 0800 0000 0012 4006 7399)
(6) IČ: Nápověda
00274844
(7) DIČ: Nápověda
CZ00274844
    Kód obce:
576247
   Zkratka subjektu:
Dstnrlckch
(4) Email:
obecni.urad@destne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-destne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724192075
[mobilní]
+420494663187
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_Dstnrlckch@czp, poslední úprava: 09.11.2022 13:31:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English