ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOBŘANY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOBŘANY
(4) Adresa:
Dobřany 90
51801 Dobřany
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00274887
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576280
   Zkratka subjektu:
DobranyRy
(4) Email:
obecdobrany@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecdobrany.cz/index.php?nid=1749&lid=CZ&oid=184507
[podatelna]
http://www.obecdobrany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494665523
[fax]
+420494665523
[stolní]
+420724183076
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.01.2014 10:15:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English