ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC JAVORNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC JAVORNICE
(4) Adresa sídla:
Javornice 3
51711 Javornice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
78-9366340297/0100
(CZ49 0100 0000 7893 6634 0297)
1240138329/0800
(CZ49 0800 0000 0012 4013 8329)
(6) IČ: Nápověda
00274933
(7) DIČ: Nápověda
CZ00274933
    Kód obce:
576336
   Zkratka subjektu:
Javornice
(4) Email:
javornice@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://javornice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494545135
[stolní]
+420494545135
[fax]
+420737156034
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:08:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English