ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KOSTELECKÉ HORKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KOSTELECKÉ HORKY
(4) Adresa sídla:
Kostelecké Horky 58
51741 Kostelecké Horky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240017359/0800
(CZ55 0800 0000 0012 4001 7359)
(6) IČ: Nápověda
00274984
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576387
   Zkratka subjektu:
KstlckHrky
(4) Email:
ouhorky@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-kosteleckehorky.cz/index.php?nid=8368&lid=cs&oid=1605886
[podatelna]
http://www.obec-kosteleckehorky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724186819
[mobilní]
+420494547205
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 19.01.2013 18:00:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English