ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIBERK

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIBERK
(4) Adresa:
Liberk 70
51712 Liberk
(5) Bankovní spojení:
1240011379/0800
(CZ10 0800 0000 0012 4001 1379)
(6) IČ: Nápověda
00275051
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275051
    Kód obce:
576450
   Zkratka subjektu:
Liberk
(4) Email:
obec.liberk@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-liberk.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420731108496
[mobilní]
+420494545900
[stolní]
+420494545129
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 15:00
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 13:00
 
garant dat: adm_Liberk@czp, poslední úprava: 18.08.2017 12:12:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English