ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIČNO

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIČNO
(4) Adresa:
Lično 17
51735 Lično
(5) Bankovní spojení:
1240139399/0800
(CZ65 0800 0000 0012 4013 9399)
(6) IČ: Nápověda
00275069
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275069
    Kód obce:
576468
   Zkratka subjektu:
Licno
(4) Email:
obec@licno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/8706?ks=1065
[řešení životních situací]
http://www.licno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494384204
[stolní]
+420494384204
[fax]
+420724181636
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 23.03.2012 12:20:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English