ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MOKRÉ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MOKRÉ
(4) Adresa sídla:
Mokré 12
51771 Mokré
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00579131
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576522
   Zkratka subjektu:
Mokre
(4) Email:
posta@obecmokre.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecmokre.cz
[řešení životních situací]
http://www.obecmokre.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494661294
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 14:00 - 16:00
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_mokre@czp, poslední úprava: 25.11.2022 15:21:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English