ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC NOVÁ VES

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC NOVÁ VES
(4) Adresa sídla:
Nová Ves 39
51721 Nová Ves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
21722571/0100
(CZ20 0100 0000 0000 2172 2571)
(6) IČ: Nápověda
00579092
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576549
   Zkratka subjektu:
NovaVesRy
(4) Email:
ld@wo.cz
[oficiální]
obecnovaves@razdva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420494371685
[stolní]
+420603974801
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.02.2015 10:15:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English