ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC OČELICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC OČELICE
(4) Adresa sídla:
Očelice 9
51771 Očelice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9627571/0100
(CZ67 0100 0000 0000 0962 7571)
(6) IČ: Nápověda
00275158
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275158
    Kód obce:
576557
   Zkratka subjektu:
Ocelice
(4) Email:
ocelice@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://ocelice.trebechovicko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494627183
[stolní]
+420739533235
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:44:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English