ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Olešnice v Orlických horách

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Olešnice v Orlických horách
(4) Adresa sídla:
Olešnice v Orlických horách 8
51783 Olešnice v Orlických horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1243298379/0800
(CZ93 0800 0000 0012 4329 8379)
(6) IČ: Nápověda
00275174
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275174
    Kód obce:
576573
   Zkratka subjektu:
Olsncrlckc
(4) Email:
obecniurad@olesnice.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.olesnice.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494660263
[fax]
+420494660163
[stolní]
+420724186807
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:01:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English