ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
(4) Adresa:
Orlické Záhoří 34
51764 Orlické Záhoří
(5) Bankovní spojení:
1240015329/0800
(CZ60 0800 0000 0012 4001 5329)
(6) IČ: Nápověda
00275204
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576603
   Zkratka subjektu:
OrlckZhori
(4) Email:
obec.orlicke.zahori@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.orlickezahori.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494593143
[stolní]
+420494593143
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 12:00
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 12:00
Pátek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English