ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC OSEČNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC OSEČNICE
(4) Adresa sídla:
Osečnice 75
51703 Osečnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9125571/0100
(CZ63 0100 0000 0000 0912 5571)
(6) IČ: Nápověda
00275212
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275212
    Kód obce:
576611
   Zkratka subjektu:
Osecnice
(4) Email:
obec.osecnice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.osecnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494598253
[stolní]
+420724183064
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 28.01.2014 14:42:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English