ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PĚČÍN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PĚČÍN
(4) Adresa:
Pěčín 207
51757 Pěčín
(5) Bankovní spojení:
1240092359/0800
(CZ27 0800 0000 0012 4009 2359)
(6) IČ: Nápověda
00275221
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275221
    Kód obce:
576620
   Zkratka subjektu:
Pecin
(4) Email:
obec@pecin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pecin.cz
[řešení životních situací]
http://www.pecin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494595148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:39:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English