ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC POTŠTEJN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC POTŠTEJN
(4) Adresa sídla:
Lázeňská 93
51743 Potštejn
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240081369/0800
(CZ34 0800 0000 0012 4008 1369)
(6) IČ: Nápověda
00275271
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275271
    Kód obce:
576671
   Zkratka subjektu:
Potstejn
(4) Email:
ou.potstejn@tiscali.cz
[oficiální]
starosta@potstejn.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.potstejn.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494546810
[stolní]
+420494546812
[stolní]
+420494546808
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:11:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English