ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rybná nad Zdobnicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rybná nad Zdobnicí
(4) Adresa:
Rybná nad Zdobnicí 150
51755 Rybná nad Zdobnicí
(5) Bankovní spojení:
5829571/0100
(CZ92 0100 0000 0000 0582 9571)
(6) IČ: Nápověda
00275328
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576727
   Zkratka subjektu:
RbnZdbnici
(4) Email:
obec@rybna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec@rybna.cz
[podatelna]
http://obec.rybna.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494594168
[fax]
+420494594168
[stolní]
+420724186815
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:24:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English