ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SEDLOŇOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SEDLOŇOV
(4) Adresa sídla:
Sedloňov 155
51791 Sedloňov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
103638680/0300
(CZ48 0300 0000 0001 0363 8680)
(6) IČ: Nápověda
00275352
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275352
    Kód obce:
576743
   Zkratka subjektu:
SEDLONOV
(4) Email:
obec@sedlonov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sedlonov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494660345
[stolní]
+420724179126
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.12.2014 12:30:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English