ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Skuhrov nad Bělou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Skuhrov nad Bělou
(4) Adresa sídla:
Skuhrov nad Bělou 84
51703 Skuhrov nad Bělou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00275387
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275387
    Kód obce:
576778
   Zkratka subjektu:
SkhrvBelou
(4) Email:
epodatelna@skuhrov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420494598144
[stolní]
+420494598248
[stolní]
+420494598144
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 25.11.2013 10:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English