ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SNĚŽNÉ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SNĚŽNÉ
(4) Adresa sídla:
Sněžné 125
51801 Sněžné
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24122571/0100
(CZ94 0100 0000 0000 2412 2571)
(6) IČ: Nápověda
00579157
(7) DIČ: Nápověda
CZ00579157
    Kód obce:
576794
   Zkratka subjektu:
SnezneRy
(4) Email:
obec.snezne@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.snezne.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494665669
[stolní]
+420606644710
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:30 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 13:59:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English