ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SYNKOV-SLEMENO

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SYNKOV-SLEMENO
(4) Adresa sídla:
Synkov 46
51601 Synkov-Slemeno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23429571/0100
(CZ85 0100 0000 0000 2342 9571)
(6) IČ: Nápověda
00579289
(7) DIČ: Nápověda
CZ00579289
    Kód obce:
576816
   Zkratka subjektu:
SnkvSlmeno
(4) Email:
obec.synkov.slemeno@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.synkov-slemeno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494322932
[fax]
+420494322932
[stolní]
+420724179618
[mobilní]
+420724179617
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 18:00
Středa: 13:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English