ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC TRNOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC TRNOV
(4) Adresa sídla:
Trnov 32
51733 Trnov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240145369/0800
(CZ89 0800 0000 0012 4014 5369)
111182820/0300
(CZ23 0300 0000 0001 1118 2820)
(6) IČ: Nápověda
00275433
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576824
   Zkratka subjektu:
Trnov
(4) Email:
obec.trnov@post.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trnov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494662138
[stolní]
+420494662138
[fax]
+420739051680
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 02.10.2012 10:05:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English