ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VAL

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VAL
(4) Adresa sídla:
Val 26
51801 Val
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0600
(CZ17 0600 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00275484
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576875
   Zkratka subjektu:
Val
(4) Email:
obecni.urad@val.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.val.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494623440
[stolní]
+420602114007
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Val@czp, poslední úprava: 25.06.2013 11:47:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English