ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Voděrady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Voděrady
(4) Adresa sídla:
Voděrady 70
51734 Voděrady
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
238674910/0300
(CZ26 0300 0000 0002 3867 4910)
1240143339/0800
(CZ94 0800 0000 0012 4014 3339)
(6) IČ: Nápověda
00275506
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576891
   Zkratka subjektu:
VODERADY
(4) Email:
urad@obec-voderady.cz
[oficiální]
starosta@obec-voderady.cz
[oficiální]
(4) WWW:
urad@obec-voderady.cz
[podatelna]
http://www.obec-voderady.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604201235
[mobilní]
+420494384524
[fax]
+420494384524
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.01.2014 15:00:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English