ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZÁMĚL

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZÁMĚL
(4) Adresa sídla:
Záměl 158
51743 Záměl
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240109309/0800
(CZ23 0800 0000 0012 4010 9309)
(6) IČ: Nápověda
00275531
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576921
   Zkratka subjektu:
Zamel
(4) Email:
obeczamel@obeczamel.cz
[oficiální]
ouzamel@orlice.net
[podatelna]
(4) WWW:
http://obeczamel.cz/?d=kontakt
[podatelna]
http://obeczamel.cz/?s=povinne-informace-o-obci&menu=obecni-urad
[řešení životních situací]
http://www.obeczamel.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494546211
[fax]
+420494546211
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.01.2014 11:00:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English