ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZDELOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZDELOV
(4) Adresa sídla:
Zdelov 44
51721 Zdelov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00275549
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576930
   Zkratka subjektu:
Zdelov
(4) Email:
ouzdelov@asc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
[řešení životních situací]
http://www.zdelov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777179053
[mobilní]
+420776358899
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 14:15:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English