ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ZDOBNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ZDOBNICE
(4) Adresa sídla:
Zdobnice 1
51601 Zdobnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00275557
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275557
    Kód obce:
576948
   Zkratka subjektu:
Zdobnice
(4) Email:
obec@zdobnice.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zdobnice.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602467361
[mobilní]
+420494592156
[stolní]
+420731116758
[mobilní]
+420733102174
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 15:30
 
garant dat: pcudova@czp, poslední úprava: 14.04.2023 12:05:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English