ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Harrachov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Harrachov
(4) Adresa sídla:
Harrachov 150
51246 Harrachov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00275697
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
577081
   Zkratka subjektu:
HARRACHOV
(4) Email:
mesto@harrachov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.harrachov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
481529355
[fax]
481528111
[stolní]
481528133
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:54:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English