ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březina
(4) Adresa sídla:
Březina 81
56923 Březina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1283440309/0800
(CZ05 0800 0000 0012 8344 0309)
(6) IČ: Nápověda
00276472
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
577871
   Zkratka subjektu:
BrezinaSv
(4) Email:
obec.brezina@post.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbrezina.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461321117
[fax]
+420461321117
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.06.2012 11:50:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English