ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Cerekvice nad Loučnou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Cerekvice nad Loučnou
(4) Adresa:
Cerekvice nad Loučnou 132
56953 Cerekvice nad Loučnou
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00276537
(7) DIČ: Nápověda
CZ00276537
    Kód obce:
577936
   Zkratka subjektu:
CrkvcLcnou
(4) Email:
podatelna@cerekvice.eu
[podatelna]
obec@cerekvice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cerekvice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
461633804
[fax]
461633804
[stolní]
461633215
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:15 - 16:00
Úterý: 07:15 - 16:00
Středa: 07:15 - 16:00
Čtvrtek: 07:15 - 18:00
Pátek: 07:15 - 12:45
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:44:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English