ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Janov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Janov
(4) Adresa:
Janov 216
56955 Janov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00276731
(7) DIČ: Nápověda
CZ00276731
    Kód obce:
578134
   Zkratka subjektu:
JanovSv
(4) Email:
podatelna@janov-sy.cz
[podatelna]
obec@janov-sy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.janov-sy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461639206
[fax]
+420461639206
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:18:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English