ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Jevíčko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Jevíčko
(4) Adresa:
Palackého nám. 1
56943 Jevíčko
(5) Bankovní spojení:
19-2526591/0100
(CZ96 0100 0000 1900 0252 6591)
(6) IČ: Nápověda
00276791
(7) DIČ: Nápověda
CZ00276791
    Kód obce:
578193
   Zkratka subjektu:
JEVICKO
(4) Email:
jevicko@jevicko.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.jevicko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461327810
[stolní]
+420461327812
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 06:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.10.2014 21:30:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English