ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Makov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Makov
(4) Adresa:
Makov 113
57001 Makov
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00276961
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578363
   Zkratka subjektu:
MakovSv
(4) Email:
makov@asc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecmakov.cz
[oficiální]
http://www.litomysl.cz/podatelna
[podatelna]
(4) Telefon:
+420461635202
[fax]
+420461635202
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:17:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English