ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nedvězí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nedvězí
(4) Adresa sídla:
Nedvězí 87
56992 Nedvězí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
11422591/0100
(CZ92 0100 0000 0000 1142 2591)
(6) IČ: Nápověda
00277053
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578452
   Zkratka subjektu:
Nedvezi
(4) Email:
obec.nedvezi@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-nedvezi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461741779
[stolní]
+420725092509
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:17:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English