ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mezihoří

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mezihoří
(4) Adresa sídla:
Mezihoří 23
34012 Mezihoří
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821163309/0800
(CZ28 0800 0000 0008 2116 3309)
(6) IČ: Nápověda
43313833
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578461
   Zkratka subjektu:
Mezihori
(4) Email:
obec@mezihori.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mezihori.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376393239
[stolní]
+420376693239
[fax]
+420725382133
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 20.07.2021 13:25:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English