ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rychnov na Moravě

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rychnov na Moravě
(4) Adresa sídla:
Rychnov na Moravě 63
56934 Rychnov na Moravě
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1283450339/0800
(CZ19 0800 0000 0012 8345 0339)
(6) IČ: Nápověda
00277312
(7) DIČ: Nápověda
CZ 00277312
    Kód obce:
578711
   Zkratka subjektu:
rychNMorav
(4) Email:
ou.rychnovnamor@worldonline.cz
[oficiální]
podatelna@rychnov-cz.cz
[podatelna]
pastyrovaj@rychnov-cz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rychnovnm.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
461100455
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:45:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English