ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sebranice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sebranice
(4) Adresa:
Sebranice 30
56962 Sebranice
(5) Bankovní spojení:
1217273389/0800
(CZ33 0800 0000 0012 1727 3389)
(6) IČ: Nápověda
00277339
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277339
    Kód obce:
578738
   Zkratka subjektu:
SbraniceSv
(4) Email:
obec@sebranice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
obec@sebranice.cz
[podatelna]
http://www.sebranice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461745108
[fax]
+420461745108
[stolní]
+420461745133
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.10.2014 10:03:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English