ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Město

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Město
(4) Adresa:
Staré Město 145
56932 Staré Město
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00277380
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277380
    Kód obce:
578789
   Zkratka subjektu:
StrMestoSv
(4) Email:
obec.staremestoumortreb@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.stare-mesto.eu
[oficiální]
http://www.stare-mesto.eu/index.php?nid=5334&lid=CZ&oid=734903
[podatelna]
(4) Telefon:
+420461312315
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.12.2012 19:38:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English