ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Trstěnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Trstěnice
(4) Adresa sídla:
Trstěnice 238
56957 Trstěnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1283359359/0800
(CZ51 0800 0000 0012 8335 9359)
(6) IČ: Nápověda
00277509
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277509
    Kód obce:
578894
   Zkratka subjektu:
TrstncB821
(4) Email:
podatelna@litomysl.cz
[podatelna]
obec@trstenice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trstenice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
461634171
[stolní]
461634171
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:00
  07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English