ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Třebařov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Třebařov
(4) Adresa:
Třebařov 44
56933 Třebařov
(5) Bankovní spojení:
5022591/0100
(CZ24 0100 0000 0000 0502 2591)
(6) IČ: Nápověda
00277517
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578908
   Zkratka subjektu:
TREBAROV
(4) Email:
obec@trebarov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trebarov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461324120
[stolní]
+420461324120
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
 
garant dat: adm_TREBAROV@czp, poslední úprava: 16.09.2020 09:30:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English