ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Batňovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Batňovice
(4) Adresa:
Batňovice 4
54237 Batňovice
(5) Bankovní spojení:
7328594/0600
(CZ25 0600 0000 0000 0732 8594)
(6) IČ: Nápověda
00277657
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277657
    Kód obce:
579041
   Zkratka subjektu:
Batnovice
(4) Email:
obec@batnovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.batnovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
602587083
[mobilní]
499784151
[fax]
499781521
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:30 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 06:30 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:43:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English