ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bernartice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bernartice
(4) Adresa:
Bernartice 77
54204 Bernartice
(5) Bankovní spojení:
1303689399/0800
(CZ40 0800 0000 0013 0368 9399)
(6) IČ: Nápověda
00277665
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277665
    Kód obce:
579050
   Zkratka subjektu:
BrnrticeTr
(4) Email:
starosta@obecbernartice.cz
[oficiální]
podatelna@obecbernartice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecbernartice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180504
[mobilní]
+420499879145
[stolní]
+420499879151
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: mzdvorila@czp, poslední úprava: 29.08.2016 16:01:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English