ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BÍLÉ POLIČANY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BÍLÉ POLIČANY
(4) Adresa:
Bílé Poličany 10
54452 Bílé Poličany
(5) Bankovní spojení:
1303693339/0800
(CZ69 0800 0000 0013 0369 3339)
(6) IČ: Nápověda
00581054
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579076
   Zkratka subjektu:
BlPolicany
(4) Email:
bilepolicany@atlas.cz
[oficiální]
ematys@mkinet.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://antee.cz/bilepolicany
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499694211
[stolní]
+420499694205
[stolní]
+420603302591
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:16:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English