ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BOROVNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BOROVNICE
(4) Adresa sídla:
Borovnice 39
54477 Borovnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-4619601/0710
(CZ41 0710 0000 9400 0461 9601)
78-8512520217/0100
(CZ86 0100 0000 7885 1252 0217)
25727601/0100
(CZ04 0100 0000 0000 2572 7601)
(6) IČ: Nápověda
00580210
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580210
    Kód obce:
579092
   Zkratka subjektu:
BrovniceTr
(4) Email:
obec@borovnice.cz
[oficiální]
e-podatelna@borovnice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.borovnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499691281
[stolní]
+420499691037
[fax]
+420724180864
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: adm_BrovniceTr@czp, poslední úprava: 13.01.2014 09:11:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English