ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ KALNÁ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ KALNÁ
(4) Adresa sídla:
Dolní Kalná 178
54374 Dolní Kalná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
125163954/0300
(CZ37 0300 0000 0001 2516 3954)
(6) IČ: Nápověda
00277762
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277762
    Kód obce:
579157
   Zkratka subjektu:
DolniKalna
(4) Email:
obec@dolnikalna.cz
[oficiální]
starosta@dolnikalna.cz
[oficiální]
ekonom@dolnikalna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolnikalna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
724180501
[mobilní]
499448222
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:40:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English