ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ OLEŠNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ OLEŠNICE
(4) Adresa:
Dolní Olešnice 39
54371 Dolní Olešnice
(5) Bankovní spojení:
1303698359/0800
(CZ38 0800 0000 0013 0369 8359)
(6) IČ: Nápověda
00580171
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580171
    Kód obce:
579173
   Zkratka subjektu:
Dlnlesnice
(4) Email:
dolniolesnice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolniolesnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499441518
[stolní]
+420499441518
[fax]
+420724180081
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 23.03.2012 12:20:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English