ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Doubravice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Doubravice
(4) Adresa:
Doubravice 155
54451 Doubravice
(5) Bankovní spojení:
273907003/0300
(CZ02 0300 0000 0002 7390 7003)
(6) IČ: Nápověda
00580759
(7) DIČ: Nápověda
CZ00580759
    Kód obce:
579181
   Zkratka subjektu:
DOUBRAVICE
(4) Email:
obec.doubravice@telecom.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.doubravice.czhttp://www.doubravice.cz
[podatelna]
http://www.doubravice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
499397129
[stolní]
499397129
[fax]
604207887
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:54:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English