ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DUBENEC

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DUBENEC
(4) Adresa:
Dubenec 210
54455 Dubenec
(5) Bankovní spojení:
2920601/0100
(CZ24 0100 0000 0000 0292 0601)
(6) IČ: Nápověda
00277801
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277801
    Kód obce:
579190
   Zkratka subjektu:
DUBENEC
(4) Email:
starosta@dubenec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dubenec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180859
[mobilní]
+420499694213
[stolní]
+420499694213
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 10:48:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English