ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HAJNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HAJNICE
(4) Adresa sídla:
Hajnice 109
54466 Hajnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
35-1303679369/0800
(CZ87 0800 0000 3513 0367 9369)
1303679369/0800
(CZ26 0800 0000 0013 0367 9369)
(6) IČ: Nápověda
00277827
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277827
    Kód obce:
579211
   Zkratka subjektu:
Hajnice
(4) Email:
hajnice@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hajnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499393366
[stolní]
+420499393366
[fax]
+420608532090
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:01:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English