ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HORNÍ OLEŠNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HORNÍ OLEŠNICE
(4) Adresa sídla:
Horní Olešnice 2
54371 Horní Olešnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7903040267/0100
(CZ96 0100 0000 0079 0304 0267)
(6) IČ: Nápověda
00277886
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579271
   Zkratka subjektu:
Hrnlesnice
(4) Email:
linkova@horniolesnice.cz
[oficiální]
obec@horniolesnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.horniolesnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499448345
[stolní]
+420603196055
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.01.2013 11:45:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English