ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC CHVALEČ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC CHVALEČ
(4) Adresa sídla:
Chvaleč 231
54211 Chvaleč
(4) Doručovací adresa:
Chvaleč 231
542 1 Chvaleč
(5) Bankovní spojení:
5128601/0100
(CZ30 0100 0000 0000 0512 8601)
(6) IČ: Nápověda
00277941
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579335
   Zkratka subjektu:
Chvalec
(4) Email:
obec.chvalec@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chvalec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499892114
[stolní]
+420731109074
[mobilní]
+420499892114
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 15:30
  16:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English